Słownik Egzekucja wierzytelności co to jest? Definicja wierzytelności (na przykład udzielonego.

Czy przydatne?

Definicja Wierzytelności Egzekucja

Co to znaczy Egzekucja wierzytelności: Egzekucja wierzytelności - windykowanie, dochodzenie swojej wierzytelności (na przykład udzielonego kredytu hipoteczego) od dłużnika (na przykład kredytobiorcy) wskutek nie wywiązywania się poprzez niego z umowy (na przykład brak spłaty kredytu). W razie kredytów hipotecznych bank dysponuje szeregiem instrumentów ułatawiających egzekucję wierzytelności (na przykład hipoteka, weksel, oświadczenie o poddaniu się egzekucji poprzez kredytobiorcę)

Czym jest Wierzytelności Egzekucja znaczenie w Słownik E .