Słownik Denominowany kredyt co to jest? Definicja spłacanego w złotówkach. W domyśle (w rozwinięciu.

Czy przydatne?

Definicja Kredyt Denominowany

Co to znaczy Denominowany kredyt: Denominowany kredyt - ustalenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach. W domyśle (w rozwinięciu) definicje chodzi o fakt denominawania określonego zadłużenia w walucie obcej (na przykład we frankach szwajcarskich) pomimo jego faktycznej spłaty w złotych polskich

Czym jest Kredyt Denominowany znaczenie w Słownik D .