Słownik Cesja co to jest? Definicja źródła na inny podmiot. W razie kredytów hipotecznych bardzo.

Czy przydatne?

Definicja Cesja

Co to znaczy Cesja: Cesja - przelew praw / korzyści wynikających z określonego źródła na inny podmiot. W razie kredytów hipotecznych bardzo częstym zjawiskiem jest cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości i ubezpieczenia na życie. Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości znaczy, iż w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (na przykład pożaru), wskutek którego ulegnie zmniejszeniu wartość ubezpieczonej nieruchomości, świadczenie ubezpieczeniowe (suma ubezpieczenia wypłacana poprzez towarzystwo ubezpieczeniowe) jest wypłacane na rzecz banku (co de facto przekłada się na pomniejszenie zadłużenia) Cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie znaczy, iż w razie zajścia zdarzenia zgonu kredytobiorcy świadczenie ubezpieczeniowe (suma ubezpieczeniowa wypłacana poprzez towarzystwo ubezpieczeniowe) jest wypłacana na rzecz banku (co de facto przekłada się na spłatę kredytu)

Czym jest Cesja znaczenie w Słownik C .