Słownik Broker ubezpieczeniowy co to jest? Definicja ubezpieczeniowy reprezentujący interesy.

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczeniowy Broker

Co to znaczy Broker ubezpieczeniowy: Broker ubezpieczeniowy - niezależny pośrednik ubezpieczeniowy reprezentujący interesy Klienta, wobec towarzystwa ubezpieczeniowego. Broker ubezpieczeniowy, jest uprawniony do zawierania albo pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego. Działalność brokera ubezpieczeniowego jest szersza, niż działalność prowadzona poprzez agenta ubezpieczeniowego. Agent ubezpieczeniowy jest reprezentantem towarzystwa ubezpieczeniowego i pozostaje z nim w relacji umownym. Działalność brokera ubezpieczeniowego wymaga zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU)

Czym jest Ubezpieczeniowy Broker znaczenie w Słownik B .