Słownik Bon skarbowy co to jest? Definicja okaziciela o wartości nominalnej 10 000 Zł, emitowany w.

Czy przydatne?

Definicja Skarbowy Bon

Co to znaczy Bon skarbowy: Bon skarbowy - krótkoterminowy papier wartościowy na okaziciela o wartości nominalnej 10 000 Zł, emitowany w formie weksla poprzez Ministerstwo Finansów, wykorzystywany do finansowania deficytu budżetowego, ujemnego salda handlu zagranicznego albo refinansowania zadłużenia z lat wcześniejszych. Bon skarbowy jest oprocentowany wedle stałej stopy procentowej, z kolei odkupywany w terminie maksymalnie do 1 roku na zasadzie dyskonta. Bony skarbowe emitowane są od 1991 roku

Czym jest Skarbowy Bon znaczenie w Słownik B .