Słownik Beneficjent co to jest? Definicja udzielono kredytu albo dla której została otwarta.

Czy przydatne?

Definicja Beneficjent

Co to znaczy Beneficjent: Beneficjent - osoba fizyczna albo prawna, na rzecz której udzielono kredytu albo dla której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd

Czym jest Beneficjent znaczenie w Słownik B .