Słownik Benchmark co to jest? Definicja instrumentów, które stanowią pkt. odniesienia do oceniania.

Czy przydatne?

Definicja Benchmark

Co to znaczy BENCHMARK: Benchmark - instrument finansowy bądź kombinacja tych instrumentów, które stanowią pkt. odniesienia do oceniania wyników kierowania aktywami funduszu inwestycyjnego. Benchmarkiem mogą być na przykład bony skarbowe albo indeksy giełdowe. Każdy fundusz ustala w swym statucie benchmark (na przykład 90% WIG + 10% 52-tygodniowe bony skarbowe), z którym porównywał będzie własne wyniki

Definicja Barter:
Co to jest bezpośrednia zamiana towaru na inny wyrób, odbywająca się bez udziału gotówki. Strony transakcji są równocześnie nabywcami i sprzedawcami. Barter cechuje gospodarki o prymitywnym systemie benchmark co znaczy.
Definicja Biuro Informacji Kredytowej:
Co to jest Biuro Informacji Kredytowej Spółka akcyjna - patrz hasło BIK benchmark krzyżówka.
Definicja Broker Ubezpieczeniowy:
Co to jest ubezpieczeniowy - niezależny pośrednik ubezpieczeniowy reprezentujący interesy Klienta, wobec towarzystwa ubezpieczeniowego. Broker ubezpieczeniowy, jest uprawniony do zawierania albo pośredniczenia benchmark co to jest.
Definicja Blokada Rejestru:
Co to jest Blokada rejestru - zlecenie uniemożliwiające w wyznaczonym czasie przeprowadzanie transakcji na rejestrze benchmark słownik.
Definicja Bon Skarbowy:
Co to jest krótkoterminowy papier wartościowy na okaziciela o wartości nominalnej 10 000 Zł, emitowany w formie weksla poprzez Ministerstwo Finansów, wykorzystywany do finansowania deficytu budżetowego benchmark czym jest.

Czym jest Benchmark znaczenie w Słownik B .