Słownik Benchmark co to jest? Definicja instrumentów, które stanowią pkt. odniesienia do oceniania.

Czy przydatne?

Definicja Benchmark

Co to znaczy Benchmark: Benchmark - instrument finansowy bądź kombinacja tych instrumentów, które stanowią pkt. odniesienia do oceniania wyników kierowania aktywami funduszu inwestycyjnego. Benchmarkiem mogą być na przykład bony skarbowe albo indeksy giełdowe. Każdy fundusz ustala w swym statucie benchmark (na przykład 90% WIG + 10% 52-tygodniowe bony skarbowe), z którym porównywał będzie własne wyniki

Czym jest Benchmark znaczenie w Słownik B .