Słownik Akceptant co to jest? Definicja weksel. Osoba zobowiązana do zapłaty sumy pieniężnej.

Czy przydatne?

Definicja Akceptant

Co to znaczy AKCEPTANT: Akceptant: 1) Trasat weksla trasowanego, który przyjął weksel. Osoba zobowiązana do zapłaty sumy pieniężnej wynikającej z weksla. Akceptant to odmiennie dłużnik wekslowy. 2) Podmiot akceptujący transakcje dokonane przy zastosowaniu karty płatniczej

Definicja Agencja Rynku Rolnego:
Co to jest Rolnego - państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, od 1 maja 2004 roku jest agencją płatniczą UE i działa odpowiednio z prawodawstwem unijnym. Do fundamentalnych zadań Agencji akceptant co to jest.
Definicja Akredytywa:
Co to jest Akredytywa - forma rozliczeń bezgotówkowych między podmiotami gospodarczymi. Akredytywa gwarantuje akceptant definicja.
Definicja Asset Management:
Co to jest Asset management - usługa kierowania portfelem papierów wartościowych na zlecenie. Usługi asset management mogą być świadczone jedynie poprzez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego akceptant co znaczy.
Definicja AAA:
Co to jest AAA - najwyższy rating nadawany dłużnym papierom wartościowym poprzez agencje ratingowe akceptant słownik.
Definicja Akcja Uprzywilejowana:
Co to jest uprzywilejowana - akcja dająca jej posiadaczowi dodatkowe przywileje dotyczące prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w przypadku likwidacji firmy czy pierwszeństwa objęcia akcji nowej akceptant znaczenie.

Czym jest Akceptant znaczenie w Słownik A .