Słownik Akceptant co to jest? Definicja weksel. Osoba zobowiązana do zapłaty sumy pieniężnej.

Czy przydatne?

Definicja Akceptant

Co to znaczy AKCEPTANT: Akceptant: 1) Trasat weksla trasowanego, który przyjął weksel. Osoba zobowiązana do zapłaty sumy pieniężnej wynikającej z weksla. Akceptant to odmiennie dłużnik wekslowy. 2) Podmiot akceptujący transakcje dokonane przy zastosowaniu karty płatniczej

Definicja Aprecjacja:
Co to jest Aprecjacja - to powodowany przewagą popytu nad podażą przyrost kursu waluty krajowej w relacji do walut zagranicznych akceptant co znaczy.
Definicja Akcja:
Co to jest wartościowy dokumentujący prawo współwłasności do kapitału firmy akcyjnej. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem firmy i otrzymuje prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akceptant krzyżówka.
Definicja Agent Ubezpieczeniowy:
Co to jest ubezpieczeniowy - osoba fizyczna, prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej działający, jako przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego. Agent ugezpieczeniowy jest upoważniony akceptant co to jest.
Definicja Aval Bankowy:
Co to jest Aval bankowy - poręczenie udzielane poprzez bank akceptant słownik.
Definicja Akredytywa:
Co to jest Akredytywa - forma rozliczeń bezgotówkowych między podmiotami gospodarczymi. Akredytywa gwarantuje akceptant czym jest.

Czym jest Akceptant znaczenie w Słownik A .