Słownik Agent ubezpieczeniowy co to jest? Definicja gospodarczy niemający osobowości prawnej.

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczeniowy Agent

Co to znaczy Agent ubezpieczeniowy: Agent ubezpieczeniowy - osoba fizyczna, prawna albo podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej działający, jako przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego. Agent ugezpieczeniowy jest upoważniony poprzez towarzystwo ubezpieczeniowe do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Zakres działalności agenta ubezpieczeniowego jest różna od zakresu działalności brokera ubezpieczeniowego. Agent ubezpieczeniowy, w odróżnieniu do brokera ubezpieczeniowego, działa w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Działalność agenta ubezpieczeniowego jest licencjonowana i wymaga uzyskania zezwolenia, wydawanego poprzez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU)

Czym jest Ubezpieczeniowy Agent znaczenie w Słownik A .