Słownik Agent transferowy co to jest? Definicja prowadzi rejestr poszczególnych uczestników.

Czy przydatne?

Definicja Transferowy Agent

Co to znaczy Agent transferowy: Agent transferowy - organizacja, która na zlecenie TFI, prowadzi rejestr poszczególnych uczestników funduszu inwestycyjnego. Agent transferowy zajmuje się przeliczaniem środków pieniężnych wpłacanych poprzez inwestorów na nabywane jednostki uczestnictwa. Agent transferowy zajmuje się również przeliczaniem odkupywanych jednostek uczestnictwa na wypłacane inwestorowi środki pieniężne. Funkcję agenta transferowego może pełnić każda organizacja, która posiada odpowiedni mechanizm informatyczny i jest w stanie zapewnić poufność zebranych danych

Czym jest Transferowy Agent znaczenie w Słownik A .