Słownik Agencja Rynku Rolnego co to jest? Definicja posiadająca osobowość prawną, od 1 maja 2004.

Czy przydatne?

Definicja Rolnego Rynku Agencja

Co to znaczy Agencja Rynku Rolnego: Agencja Rynku Rolnego - państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, od 1 maja 2004 roku jest agencją płatniczą UE i działa odpowiednio z prawodawstwem unijnym. Do fundamentalnych zadań Agencji należy administrowanie w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej. Siedzibą Agencji jest Warszawa. W skład Agencji wchodzi biuro Agencji zwane "Centralą" i 16 oddziałów terenowych działających na obszarze województw. opracowano opierając się na: www.wikipedia.pl

Czym jest Rolnego Rynku Agencja znaczenie w Słownik A .