Czym jest Transfer definicja? Słownik throughput) - w telekomunikacji i informatyce max. liczba.

Czy przydatne?

Definicja Transfer

Co to znaczy TRANSFER: możliwa liczba danych do przesłania(z angielskiego: throughput) - w telekomunikacji i informatyce max. liczba danych mierzona w bitach jaka może być przesyłana poprzez dany kanał telekomunikacyjny albo łącze w jednostce czasu np. sekundach albo miesiącach. To jest sposobność obciążeniałacza w danym odcinky czasowmym. W ofercie hostingu Webszok.net transfer jest podawany dla serwerów w jednostce MB/miesiąc
Definicja Klient FTP:
Co to jest u klienta końcowego mający za zadanie komunikację komputera stacjonarnego z serwerem sieciowo-plikowym. Służy w odróżnieniu od przeglądarki internetowej do aktywnego korzystanie z zasobów przez transfer co to jest.
Definicja PDF:
Co to jest dokumentu (z angielskiego: Portable Document Format) – format plików wykorzystywany do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany poprzez firmę Adobe transfer definicja.
Definicja GIU:
Co to jest z angielskiego: Graphical User Interface) Patrz frazę: intefejs graficzny transfer co znaczy.
Definicja URL:
Co to jest zestandaryzowany format odnośników do ustalonych zasobów przez wybrany protoków [np FTP, HTTP albo HTTPS] i lokalizację w sieci (z angielskiego: Uniform Resource Locator). Lokalizacja to przeważnie transfer słownik.
Definicja Portfolio:
Co to jest w sensie dosłownym) z przykładowymi pracami twórcy, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań danej osoby albo spółki, na przykład plik zawierający próbki, przykłady i wizerunki wykonanych transfer znaczenie.

Czym jest Transfer znaczenie w Słownik pojęć internetowych .