Czym jest Portfolio definicja? Słownik pracami twórcy, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań.

Czy przydatne?

Definicja Portfolio

Co to znaczy: to teczka (również w sensie dosłownym) z przykładowymi pracami twórcy, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań danej osoby albo spółki, na przykład plik zawierający próbki, przykłady i wizerunki wykonanych realizacji, kompletnych prac mogących być fundamentem do oceny jej zdolności, umiejętności do pracy na danym stanowisku albo wykonania danego zadania

Czym jest Portfolio znaczenie w Słownik pojęć internetowych .