Iyvu9_32.Dll, Iyuv_32.Dll, Ixxml4C2_2.Dll, Ixutil.dll, Ixtwain.dll, Ixsso.dll, Ixml.dll, Ixlead32.

Lista plików DLL w systemie Windows:

Brakuje pliku na dysku o rozszerzeniu DLL

Słownik Iyvu9_32.Dll, Iyuv_32.Dll, Ixxml4C2_2.Dll, Ixutil.dll, Ixtwain.dll, Ixsso.dll, Ixml.dll, Ixlead32.Dll, Ixlaimg.dll, Ixlaijpg.dll, Ixlacam.dll, Ixcom32S.dll co to znaczy.

Słownik definicji Definicja Iyvu9_32.Dll, Iyuv_32.Dll, Ixxml4C2_2.Dll, Ixutil.dll co to jest.